Grevelingenweek

16 t/m 23 oktober 2019

meer weten...

 

Belevingsbos en Bunkerroute

Bezoekers van de Grevelingen hebben er een nieuwe attractie bij: de Bunkerroute bij recreatiegebied De Punt. De Bunkerroute is een initiatief van Het Natuur en Recreatieschap De Grevelingen en Staatsbosbeheer en maakt - als onderdeel van het project De Punt - deel uit van het programma Zicht op Grevelingen.

Routebewegwijzering
Er zijn informatiepanelen op de bunkers geplaatst. De borden langs de route geven informatie over de oorspronkelijke functie van de betreffende bunker en over de in het gebied aanwezige flora en fauna. De informatie op de borden is aangeleverd door de vrijwilligers van de Stichting WO2GO en door Staatsbosbeheer.

Nummerbordjes geven de looproute aan. Door deze nummerbordjes te volgen komt de bezoeker langs alle bunkers.